investice.cz /Taktická alokace portfolia mezi různé třídy aktiv.
Vaše investiční příležitosti

Dopřejte svým investicím pohyb Profitujte i v čase medvědů

BHS Dynamic Fund
Investice do akcií a dluhopisů
cílený výnos 7%+ p.a.


BHS Dynamic Fund takticky umísťuje investice mezi různé třídy aktiv. Poměry jednotlivých tříd se dynamicky mění v závislosti na tržním vývoji. Nejčastěji používané třídy aktiv jsou akciové a dluhopisové instrumenty. Fond usiluje o kladnou výkonnost za všech tržních situací.

Využijte dynamiky trhu a zkušeností BHS.

Ozveme se vám a rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Formulář odeslán!

Děkujeme za Váš zájem. Informaci předáváme kolegům,
kteří mají tento produkt na starosti.

Investujte do aktiv


Fond je založen za účelem dosažení dlouhodobého zhodnocení finančních prostředků investorů.

Investiční horizont fondu je střednědobý až dlouhodobý s vyšším investičním rizikem. Investiční strategie je vhodná pro investory, kteří očekávají vyšší výnos srovnatelný s akciovým trhem. 

Proč investovat

  • možnost dosažení kladného zhodnocení i při poklesu akciového trhu
  • naše dlouhodobé zkušenosti
  • nízké vstupní a výstupní poplatky při dodržení minimální doby investice
  • zvýhodněná sazba daně z příjmů pro fond ve výši pěti procent

Investiční proces


Fond průběžně analyzuje a vybírá potenciálně vhodné investice do fondu, sleduje stav a vývoj všech pozic ve fondu v návaznosti na aktuální vývoj tržní situace a v souladu s definovanou investiční strategií generuje investiční rozhodnutí pro fond. Při rozhodování plně respektuje statut fondu a doporučení investičního výboru.

Akciové a dluhopisové tituly vybírané do portfolia musí splňovat řadu kritérií. Z fundamentálního pohledu je kladen důraz např. na dlouhodobou ekonomickou výkonnost emitenta, vývoj jeho tržeb a zisků, cash flow, zadluženost, vývoj marží, dividendovou politiku, tržní kapitalizaci nebo postavení na trhu v příslušném segmentu podnikání.

Základní údaje

Typ fondu:
Fond kvalifikovaných investorů
Investiční strategie:
Smíšená strategie typu Total Return. Jedná se o fond usilující o udržení hodnoty i v nepříznivých podmínkách na trzích. Fond investuje zejména do akciových a úrokových instrumentů – podrobněji kapitola investiční strategie.
Cenný papír:
Zaknihovaná investiční akcie na jméno
Výše hodnoty investiční akcie:
Měsíčně stanovována
Vstup/výstup pro investory:
Měsíčně
Doba trvání fondu:
Na dobu neurčitou
Minimální investice:
CZK ekvivalent 125 000 EUR, resp. vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Investiční horizont:
3 roky
Cílený čistý výnos fondu:
7 % p.a. (po poplatcích)
Vstupní poplatek:
0 % – 2 %
Výstupní poplatek:
0 %; 2 % v případě odkupu do 1 roku
Management fee:
1,5 % p.a. z vlastního kapitálu fondu
Výkonnostní odměna správce:
20 % z ročního výnosu fondu
Obhospodařovatel fondu:

Administrátor fondu: 
AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitářská banka:
Československá obchodní banka, a. s.
Auditor:
KPMG Česká republika, s.r.o.
Regulace a právní řád:
Česká národní banka, Česká republika
Zdanění fondu:
5 % ze zisku (zvýhodněná sazba)
Zdanění investorů – FO:
15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech; v případě volby dividendové akcie 15% srážková daň z dividendy

Mohlo by vás také zajímat

Inflace zvítězila nad penzijními fondy

23.05.2019

Průměrný výnos transformovaných penzijních fondů dosáhl v loňském roce úrovně +0,7 procenta...

Společnost Bayer propustí 12 tisíc zaměstnanců

03.12.2018

Je tomu jen několik dní, co jsme zaznamenali ohlášení výrazných škrtů u severoamerické automobilky General Motors...

Výsledky Alphabet: skvělý růst za cenu vyšších nákladů

24.04.2018

Akcie Alphabet (GOOG) včera po skončení amerického obchodování reportovaly výsledky za první kvartál letošního roku, které byly lepší než očekávání trhů.

Seadrillu schválili ukončení bankrotu

23.04.2018

Firma Seadrill, která se zabývá službami v oblasti těžby ropy a plynu, dostala od texaského soudu souhlas s ukončením bankrotu.

Vedle akcií a dluhopisových instrumentů můžete investovat také do těchto zajímavých fondů:

BHS Real Estate Fund

BHS Private Equity Fund

BHS Private Equity Fund

Classic Engine Cars

Classic Engine Cars

BHS Dluhopisový fond

top